Wywóz Nieczystości Stałych "Bratek" Ryszard Pogorzelski Sprzątniemy wszystko dla Twojego spokoju
Strona Główna
Oferta
RODO
Kontakt
News & Updates
 
 

Klauzula informacyjna RODO 

Od dnia 25 maja 2018 wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

W związku z tym informujemy, że :

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest : WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH „BRATEK” Ryszard Pogorzelski, z siedzibą w 26-110 Skarżysko-Kamienna przy ulicy Mościckiego 28, zwany dalej Administratorem;  

2. Państwa dane będą przetwarzane w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami .

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • Zawarcia i wykonania umowy,
  • Wykonania obowiazków prawnych (np.: wystawianie i przechowywanie faktur ).

4. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy

5. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy.

Copyright (c)2012 Wywóz Nieczystości Stałych "Bratek" Ryszard Pogorzelski